„SZEPLŐTELEN SZÍVEM DIADALMASKODNI FOG!” (Fatimai darabunk)

SZTANCSIKNÉ LOSONCI TÍMEA: „SZEPLŐTELEN SZÍVEM DIADALMASKODNI FOG!” (FATIMA)

Színdarabunk a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójára készült. Szeretnénk az 1917-es események fontosságára és időszerűségére a színjátszás eszközeivel is felhívni nézőink figyelmét.

P. Kondor Lajos SVD atya Századunk reménycsillaga Fatima című könyvének előszavát a következő szavakkal kezdi Albert fatimai püspök 1989.október 13-án:

„Azt hiszem mindnyájan egyetértünk abban, hogy e század új korszakot nyit a történelemben és ennek fő bizonyossága a fatimai remény. Roppant jelentős a technika többszörös forradalma, a két világháború, a föld politikai szerkezetének gyökeres változása, a vallástalan életforma rohamos terjedése, a folyton mélyülő általános válság, amelyet az ember nem tud föloldani, habár hatalma már a csillagokat éri. A nagyság és a gyöngédség végletei között vergődünk és jövőnket a szorongás sötét éjszakája borítja. Ebben a dermesztő sötétben az a csodálatos fény világít csak, amely a század elején villant fel Fatimában és egyre szélesebb körben terjed.”

A Szűzanya 1917. július 13-ai jelenésekor hangzott el a címbéli mondat: „…Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog!” , melyet Joseph Ratzinger bíboros is idéz a Hittani Kongregáció 2000. június 26-án „Fatima üzenete” címmel közzétett dokumentumának végén.

E dokumentumban olvasható az is, hogy:
„A Szűzanya imára, bűnbánatra, vezeklésre, áldozathozatalra szóló kérései tehát ma is időszerűek, amikor a statisztikák egyértelműen arról tanúskodnak, hogy napjainkban a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása.”

2010. május 13-án pedig már XVI. Benedek pápaként a következőket mondta: „Téved, aki azt hiszi, hogy Fatima profetikus küldetése véget ért.”

Scroll to Top