A JÓ PÁSZTOR – IN MEMORIAM BRENNER JÁNOS (1931 – 1957) Iváncsits Tamás zenés drámájának rövidített változata

Társulatunkhoz Brenner János atya személye régóta közel áll. Életét, a szerzőtől kapott, 2007-ben, a vértanúság 50. évére készült filmből ismerhettük meg. Bár a színdarab nagyon megtetszett, de előadni sajnos eddig nem volt lehetőségünk, így csak 1-2 rövid részletét mutathattuk be. Így volt ez idén is, amikor nagy örömet jelentett, hogy néhányan a boldoggá avatás napján és hetében tartott szentmiséket követően 10 perces, úgynevezett „kisszínpados” formában állhattak a hívek elé, hogy színpadunk Boldog Brenner János iránti szeretetét és tiszteletét tolmácsolják.

Scroll to Top