Adventi készülődés

Valaki meghívott, de az út odáig négy hét. Kinyitom a táskámat, gondolkozom, hogy mit is tegyek bele? Pénzem kevés, az úton csak a legszükségesebbekre telik.
Most kell behelyeznem minden szükségest, ami kell az úton és azt is, amit ajándékba viszek nekik. Először is nappali, éjjeli ruha. Tisztálkodáshoz szükséges minden: tusfürdő, borotva, törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém. Az úthoz cipő, papucs, de az használatot bíró és kényelmes is legyen.


Élelem is kell, olyan, ami nem szárad meg, nem romlik meg, tápláló is és e hosszú út minden napjára elég. Na meg víz és víztároláshoz edény. Ha pedig mégis hiányzik valami, azt ott kell megvennem, de ehhez nyelvtudás kell és a kicsi pénzemből hanyag csomagolásom miatt költekeznem kell. Jó egy könyv, térkép is, segít a nehéz percekben. De még valami!


Fényképezőgép, vagy video-felvevő kell, hogy az útról és az ottlétemről felvételt készítsek, azért, hogy én el ne felejtsem és másoknak is, nem büszkélkedve,
hencegve, megmutassam, tanítsam őket is. Utazunk Karácsony felé, a Megváltó Istenünk felé, 26 napig érünk oda. Hosszú időt vesz igénybe ez az út.

El kell készítenünk úti csomagunkat, ami egész időre, minden napra elég kell, hogy legyen. Mik is ezek?


Ruha: A megszentelő kegyelem fehér ruhája, amely betakar, megvéd a megfagyástól, napszúrástól. Viseletem láthatóvá teszi, hogy nem rabló, iszákos drogos vagyok, hanem Isten gyermeke. Sajnos a bűn széttépi, olykor letépi
rólam e ruhát. Védenem kell!


Tisztálkodási eszközök: Folyamatosan kell használni ezeket: lelkiismeret vizsgálat, bűneim felismerése, bűnbánat, megtérni akarás (azaz nem akarom többé ezeket a bűnöket elkövetni) szentgyónás. Már egy tusolás is más érzésvilágba
emelhet. Lelkemnek is kell ez az üde derű.


Cipő: Az út tele görönggyel, kátyúval… Kényelmes cipő kell, hogy ne legyen tele a lábunk vízhólyagokkal – önzés, kényelmesség, kevélység, hiúság, türelmetlenség,
anyagiasság, mások lenézése stb. – mind kényelmes cipőt kíván a biztos haladáshoz, és ez az önmegtagadás.


Élelem: Ha valaki nem eszik, legyengül, figyelmetlen lesz, nem halad az úton. Enni kell. Táplálékunk a szentáldozás. Olyan erőt ad a léleknek, hogy eljuthat
vele a Célig. És ugyanúgy szükséges az élethez, haladáshoz az éltető oxigén. Minden lélegzetvétel ezt nyújtja. Minden fohász, ima a lélek lélegzetvétele, a lélek
oxigénjét biztosítja. Mennyi kell ebből a hosszú úton!


Víz: „Aki szomjas, jöjjön hozzám és igyék, ingyen” – mondta Urunk. Az alázat, bizalom, kérés biztosíthatja egész úton a kellő vizet. Mily alázat kellett a keresztvíz
elnyeréséhez, ilyen lelkület kell ezen az úton is. 


Nyelvtudás: Isten minden nyelven ért, meghallgat, az univerzális nyelv az imádság nyelve. Gyors bajba jutásunk gyors segítsége is az imádság nyelve.


Könyv: A Szentírás adja meg mindennap az útbaigazítás igéit, mint egy aktuális térkép igazíthat el napról–napra a cél felé…


Fényképezőgép: Jó tudni, hogy Karácsony titkát nem felejthetem el az ünnepek után sem, sőt apostoli feladatom lesz másokkal közölni. Ezt a közlést segíthetik
a fényképek, tanúságtételek, életpéldák mások számára! És végül, ha célba érek a 26 napi utazás végén, mit adjak a betlehemi Gyermeknek?


Könnyű és nehéz dolgom van e téren: „Bármit tesztek egynek az emberek közül, Nekem teszitek!!! Az utamon minden nap felkínálkozó szeretet tett, ajándék Neki. Nem is kell a csomagomba tennem, akinek adom ugyanis az máris Nála van,
neki ajándékoztam. De százával kínálkozik naponta, vegyem észre és gyűjtsem Neki. Jó utat a 26 napra és életünk végcéljáig is.


Gyulay Endre

Scroll to Top